Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158


Върбанова, Силвия (2010) Изследване на възможностите предоставяни от базите данни в електронните научни библиотеки, MATTEХ 2010,Сборник научни трудове посветен на 130- годишнината от рождението на Академик Кирил Попов, ШУ" Епископ Константин Преславски", Шумен 2010г., с. 150-158 Шумен


 In this research, some properties of the contemporary electronic science libraries are described. Two libraries are considered here – Scopus and ScienceDirect. These libraries help researchers, editors and librarians to overcome their challenges and reach their goals quickly and effectively. Scopus and ScienceDirect are large abstract and citation database of peer-reviewed literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research. Quick, easy and comprehensive, Scopus and ScienceDirect provide superior support of the literature research process.
  Доклад
 ScienceDirect, Scopus, Sciverse hub, Elsevier


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18647
 Силвия Върбанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/