Член на НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки


Петрова, Мариана (2017) Член на НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп'Константин Преславски", ФМИ, "Компютърна информатика"


 
  Рецензия
 
 Издадено
  18645
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/