МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ АЛГОРИТМИ ЧРЕЗ НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ


Петрова, Мариана (2017) МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ АЛГОРИТМИ ЧРЕЗ НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика"


 15.12.2017 – доктор, Факултет по математика и информатика, Катедра „Компютърни системи и технологии”, ШУ „Еп.Константин Преславски”, заповед РД-16-129/ 26.09.2017 г. на Ректора на ШУ „Еп.Константин Преславски”, докторска програма „Информатика“ – ЕЛИЦА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
  Рецензия
 


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  18645
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/