Рецензент в НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки


Петрова, Мариана (2016) Рецензент в НЖ по 4.6. Информатика и компютърни науки ШУ "Еп.Константин Преславски", ФМИ, катедра КСТ


 
  Рецензия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18644
 Мариана Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/