Езикът на конституциите.


Илиева, Мария (2012) Езикът на конституциите. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски" 2012, с.275-289.


 
  Статия
 
 Издадено
  18640
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/