Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика


Мандева, Марианна (2004) Модернизацията на родноезиковото образование в І - ІV клас през погледа на учителя и на методика Сборник с материали от научна сесия, посветена на проф. М. Герасков, Враца


 Чрез анкетни проучвания се правят изводи за взаимодействието между учители, родители, образователни експерти, методици в процеса на модернизация на родноезиковото образование в І - ІV клас.
  
 Родноезиково образование; І - ІV клас; модернизация; взаимодействие; учители; експерти; родители;
 
  1864
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/