2. Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин.


Илиева, Мария (2012) 2. Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски", 2012, с.259-274.


 
  Статия
 
 Издадено
  18639
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/