Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 497-500.


Александров, Олег (2016) Спасително археологическо проучване на територията на Късноантична крепост „Ковачевско кале“, край гр. Попово. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г., София, 2016, 497-500. ISSN 1313-0889


 
  Статия
 
 Издадено
  18632
 Олег Александров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/