Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България


Горанова, Пенка (2017) Анализ на предлагането на брандове бутилирани води в България сп. Социално-икономически анализи


 Направен е обзор на състоянието на бутилираните води в България и са прогнозирани тенденциите на развитие.
  Статия
 продуктова категория, бутилирани води, бранд, пазарен дял
 Издадено
  18631
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/