Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище


Мандева, Марианна (2004) Особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново


 На основата на диагностично изследване се проследяват някои особености на детската лексика на "входа" в подготвителна група за училище
  
 Детска лексика; особености; диагностика; подготвителна група за училище
 
  1863
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/