Реч в защита на Квинт Росций- актьора (превод)


Илиева, Мария (2016) Реч в защита на Квинт Росций- актьора (превод) Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, изд. „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016.


 
  Статия
 
 Издадено
  18624
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/