За отношението на Хораций към император Август.


Илиева, Мария (2015) За отношението на Хораций към император Август. Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева, изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2015


 
  Статия
 
 Издадено
  18622
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/