Понятие за добро и справедливо – лингвистични и правни аспекти


Илиева, Мария (2013) Понятие за добро и справедливо – лингвистични и правни аспекти Правото – изкуство за доброто и справедливото. Сборник 20 години Юридически факултет, изд.ПУ “Паисий Хилендарски”, 2013, 175-182.


 
  Статия
 
 Издадено
  18620
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/