За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/


Мандева, Марианна (2004) За класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/ Сборник с материали от Юбилейна научна конференция на ПФ на ВТУ, В. Търново


 Представя се нов поглед към класификацията на ученическите преразкази /І-ІV клас/, аргументиран от изискванията на комуникативния подход в обучението.
  
 Класификация; ученически пре- разкази; комуни- кативен подход
 
  1862
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/