Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група


Мандева, Марианна (2004) Формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група Съвременни предизвикателства на прага детска градина - начално училище, В. Търново


 Аргументират се методически възможностти за ефективно формиране на основна комуникативна компетентност у децата от подготвителна за училище група.
  
 Комуникативна компетентност; формиране; деца; подготвителна група за училище
 
  1861
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/