Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език


Мандева, Марианна (2004) Формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език Език и стратегии в обучението, В. Търново /съавтор/


 Разглеждат се технологични варианти за формиране на комуникативна компетентност у учениците от І-ІV клас чрез екипно обучение по български език
  
 Комуникативна компетентност; формиране;ученици; І - ІV клас; екипно обучение; български език
 
  1860
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/