Към въпроса за конотативното значение.


Буров, Стоян (1988) Към въпроса за конотативното значение. Език и литература, ХLІІІ, 1988, № 1, стр. 98-104


 
  Статия
 
 Издадено
  18589
 Стоян Буров

1. Ст. Георгиев. Българска семасиология. В. Търново, 1993.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/