За един особен начин на обръщение в интервю.


Буров, Стоян (1988) За един особен начин на обръщение в интервю. Български език, ХХХVІІІ, 1988, № 5, стр. 446-450


 
  Статия
 
 Издадено
  18585
 Стоян Буров

1. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/