За домашната работа по български език в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2004) За домашната работа по български език в І - ІV клас Образование и изкуство, т. ІІ, Шумен


 Разглеждат се методически възможности за стимулиране на творческата изява на децата в условията на домашната работа по български език в І - ІV клас
  
 Домашна работа; български език; І - ІV клас; творческа изява
 
  1858
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/