Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум).


Буров, Стоян (1990) Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). Български език, XL, 1990, № 2, стр. 114-120.


 
  Статия
 
 Издадено
  18572
 Стоян Буров

5. Кр. Чакърова. Аспектуалност и количество. В. Търново, 2003

4. В. Венкова. Колко всъщност е няколко?// Традиция и съвременност в българския език. София, 2001.

3. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

2. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен, 1998.

1. Ст. Георгиев. Българска морфология. В. Търново, 1991.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/