Активно учене в условията на домашната работа по български език


Мандева, Марианна (2004) Активно учене в условията на домашната работа по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Разглеждат се технологични варианти за активно учене в условията на домашната работа по български език - 1-4 клас.
  
 Активно учене; домашна работа; български език; І - ІV клас; образователна ефектив-ност
 
  1857
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/