Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език.


Буров, Стоян (1992) Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], І, 1992, № 1, стр. 21-26.


 
  Статия
 
 Издадено
  18568
 Стоян Буров

2. Ст. Гырдзеу. Iмплiкатыуны множны лiк у сiтуацыi устойлiвай множнасцi аб’екта. // Беларуская лiнгвiстыка, вып. 61, 2008, стр. 3-11.

1. Ст. Гърдев. Числото в реч. Русе, 2000.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/