За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище


Мандева, Марианна (2004) За етикетното образование на децата от подготвителна група за училище Начално образование, бр. 3


 Конкретизира се етикетното образование на децата от подготвителна група за училище на равнища: Образователни цели и учебно съдържание.
  
 Етикетно образование; подготвителна група за училище; система на методическа работа
 
  1856
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/