Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2004) Изследователските учебни задачи по български език в І - ІV клас Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск /съавтор/


 Представят се апробирани изследователски учебни задачи по български език в І - ІV клас
  
 Начално обучение; български език; изследователски учебни задачи; образователни активи
 
  1855
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/