Език, съзнание и действие в перспективата на съвременната аналитична философия на езика


Бузов, Вихрен (2015) Език, съзнание и действие в перспективата на съвременната аналитична философия на езика "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си", Юбилейна международна конференция за 20 години на специалност Психология във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", УИ "Св.св. Кирил и Методий", с.383-394.


 В статията се анализира пътя на съвременната аналитична философия на езика от синтактическия и семантически анализ на езика към разглеждане на действията и съзнанието и към прагматически поврат.
  Студия
 език, съзнание, действие, аналитична философия на езика


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18545
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/