Логиката и модерната европейска култура


Бузов, Вихрен (2001) Логиката и модерната европейска култура Философия и европейски ценности, Научна конференция, УНСС, с.9-18;


 В статията се разглеждат многопосочните връзки между развитието на логиката и модерната европейска култура, свързана с науката и технологиите.
  Статия
 логика, модерна европейска култура


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 
  18541
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/