Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език.


Мандева, Марианна (2004) Комуникативноречевите задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език. Живи гласове. Обмяна на опит. В. Търново - Минск


 Представят се изпробвани практически комуникативноречеви задачи в условията на началното обучение по роден /български/ език.
  
 Начално обучение; български език; комуникативноречеви учебни задачи; образователна перспективност
 
  1854
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/