Съвременната полска философия на правото


Бузов, Вихрен (2001) Съвременната полска философия на правото сп. Юридически свят N 1, Sibi, София, с.64-75;


 В статията се разглеждат основните постижения на съвременната полска философия на правото.Всичко казано дотук едва ли може да изчерпи изключителното богатство от идеи и новаторски резултати в съвременната полска аналитична философия на правото. Може да се твърди, че тя е сред онези национални школи, които са в състояние да диктуват „модата” в развитието на тази дисциплина. Това се дължи не само на мощната традиция, но и на уменията на полските автори да се изолират от идеологическата догматика и преходна политическа обвързаност, да уловят главните проблеми, от чието успешно разрешаване зависят всички останали, да конструират перспективни, обосновани и приложими теории.
  Статия
 полска философия на правото, психологизъм


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18538
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/