Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа.


Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)


 
  Статия
 социална работа, социални услуги, старост, възрастни хора


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18535
 Милена Йоргова

2. Казакова Г. П. Психосоматика в клинической социальной работе. Социальная работа в современном мире: взаимодействие науки, образования и практики: материалы юбилейной X Международ. науч.-практ. конф. (27-28 ноября 2018 года, г.Белгород) / Под общ. ред. К.Ю. Королевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2018, с.126-133, ISBN 978-5-6041985-3-7. Цитирано на с.132.

1. Механджийска, Г. Самота и удовлетвореност от живота при потребители на социални услуги в напреднала и старческа възраст. – Социална работа, бр. 1, 2015, с. 29 – 47, ISSN 1314‐9644 (online) (в национален референтен списък). Цитирано на с.33.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/