Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа.


Йоргова, Милена (2010) Социални услуги за стари хора: качество на живот чрез грижа. - Социално-икономически анализи, 2010, бр. 3, с. 253-269, ISSN 1313-6909 (print);2367‐9379 (online) (COBISS.BG-ID 1234139620 и национален референтен списък)


 
  Студия
 социална работа, социални услуги, старост, възрастни хора


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18535
 Милена Йоргова

1. Механджийска, Г. Самота и удовлетвореност от живота при потребители на социални услуги в напреднала и старческа възраст. – Социална работа, бр. 1, 2015, с. 33

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/