За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност


Симеонова, Катя (2017) За дигиталната компетенция на бъдещите начални учители през формиращата се детска идентичност Велико Търново


 Обобщава се целенасочено частнометодическо обучение по технологии на студенти-бъдещи начални учители в специалности на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и на международни студенти в педагогическите факултети на университета по приложни науки, гр. Хага и Стенден университет в гр. Мепел, Нидерландия, обучавани по време на преподавателски мобилности по секторна програма Еразъм и Еразъм+. Опитът обхваща периода 2010-2016 г.
  Статия
 дигитална компетенция, детска идентичност, начални учители, технологично обучение
 Издадено
  18530
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/