Хотелиерство


Манчева, Олга (2010) Хотелиерство Издателство "Фабер", ISBN: 978-954-9498-55-4, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  18529
 Олга Манчева

2. Михайлов, П., "Имената на хотелите - между ономастиката и туристическата наука", ISBN: 978-619-7220-17-9, Пловдив

1. Лаков, Пл., Учебник по "Хотелиерство", ЦЕИК при ВУАРР, ISBN: 978-619-7048-48-3, В. Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/