Умението на студентите да управляват ефективно времето си


Манчева, Олга (2017) Умението на студентите да управляват ефективно времето си Сборник доклади от международна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, Publisher: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, YEAR I, ISSUE 1 (3), SOFIA, BULGARIA 2017 VOLUME 3, pp. 302-304


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18528
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/