Радослав Радев. Романът за българското драгоданство (Радойнов, Атанас. Полет до седмото небе). Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.229-231.


Радев, Радослав (2016) Радослав Радев. Романът за българското драгоданство (Радойнов, Атанас. Полет до седмото небе). Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора”, Буква „Н” 2016.с.229-231.


 Рецензиране книгата на Атанас Радойнов. Полет до седмото небе.
  Рецензия
 
 Издадено
  18524
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/