Логическа и прагматическа квантификация на тоталността.


Буров, Стоян (1998) Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. Проглас (Велико Търново), VІІ, 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.


 
  Статия
 
 Издадено
  18516
 Стоян Буров

1. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/