Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/


Мандева, Марианна (2004) Комуникативни проекции в обучението на преразказване /І-ІV клас/ В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 155 с.


 На основата на проведена експериментална работа монографията представя нов, комуникативно ориентиран подход при обучението на преразказване в етапа І - ІV клас. Проследяват се равнищата: целеполагане; учебно съдържание; образователен процес.
  Монография
 Комуникативни проекции; обучението на преразказване; І-ІV клас
 
  1851
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/