Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище


Мандева, Марианна (2004) Лингво-методически основи на етикетното обучение в българското начално училище В. Търново, Фабер, 84 с.


 Монографията проследява взаимовръзката между лингвистиката на етикета на речта и методиката на етикетното обучение в І-ІV кл
  Монография
 Лингво-методически основи; етикетното обучение; българско начално училище
 
  1850
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/