Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/


Мандева, Марианна (2003) Възможности за активно учене по български език /І-ІV клас/ 40 години ВТУ, В. Търново


 Представят се апробирани технологични решения за активно учене по български език /І-ІV клас/
  
 Активно учене; български език; І - ІV клас; образователни активи
 
  1849
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/