Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език


Мандева, Марианна (2003) Поглед към формиращото оценяване в условията на началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Представят се апробирани технологични варианти за формиращо оценяване в условията на началното обучение по български език.
  
 Формиращо оценяване; начално обучение по български език; предимства
 
  1847
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/