Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език


Мандева, Марианна (2003) Някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2 /съавтор/


 Представят се някои възможности на алгоритмите в началното обучение по български език.
  
 Алгоритми; начално обучение; български език; образователна ефективност
 
  1846
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/