Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение


Мандева, Марианна (2003) Речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение Начално образование, бр. 5


 Чрез резултати от диагностично изследване се правят изводи за речевата етикетна култура на децата на старта на училищното обучение.
  
 Речева етикетна култура; състояние; І клас; приоритети на методическа работа
 
  1845
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/