Две норми на българската устна книжовна реч


Буров, Стоян (2012) Две норми на българската устна книжовна реч Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm ISSN 1312-2282


 
  Статия
 
 Издадено
  18445
 Стоян Буров

1. Кр. Алексова. Окончанието за 1 л. мн.ч. сег.вр. на глаголите от I и II спрежение в историята на кодификацията на книжовните норми в България от 1945 г. до днес. // Български език, 64 (2017), Приложение, стр. 60-81. pISSN 0005-4283] eISSN 2603-3372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/