Дисциплина, ексцес, литература. - В: Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226. Print ISBN 9789540738871


Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Дисциплина, ексцес, литература. - В: Еротичното и философската рефлексия, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2015, с. 203-226. Print ISBN 9789540738871 Сб. "Еротичното и философската рефлексия", София: УИ „Св. Климент Охридски”


 Аспекти на еротическото у Маркиз дьо Сад.
  Студия
 Сад, еротическото, дисциплина, ексцес
 Издадено
  18399
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/