Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов. - В: "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225. Print SBN 9789548712958


Сабоурин-Дренска, Владимир (2015) Глоса, транскрипция и превод в „Дайкири” на Васил Попов. - В: "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка", София: ИЦ „Боян Пенев”, 2015, с. 221-225. Print SBN 9789548712958 Сб. "Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка"


 Присъствието на Куба в творчеството на Васил Попов.
  Статия
 Васил Попов, Куба, произход
 Издадено
  18398
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/