Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век. - В: Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46. Print ISBN 978-954-07-3075-2


Сабоурин-Дренска, Владимир (2012) Ejercicios espirituales: католицизъм и модернизация през ХVІ век. - В: Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, с. 37-46. Print ISBN 978-954-07-3075-2 Сб. "Лузофонски отгласи. 15 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски”


 Ролята на "духовните упражнения" на Игнасио де Лойола в социалното дисциплиниране, инициирано от Католическата църква.
  Статия
 духовни упражнения, католицизъм, модернизация, социално дисциплиниране
 Издадено
  18395
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/