Beyond the Banks of the Euphrates: Reading Borderlines in Four Migrant Writers from the Middle East ("Отвъд бреговете на река Ефрат: гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток").


Цонева, Петя (2018) Beyond the Banks of the Euphrates: Reading Borderlines in Four Migrant Writers from the Middle East ("Отвъд бреговете на река Ефрат: гранични линии. Поглед към четирима писатели-мигранти от Близкия Изток"). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing


 borderlines, border crossing, migrant Anglophone writing, the Middle East
  Книга
 borderlines, border crossing, migrant Anglophone writing, the Middle East
 Издадено
  18393
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/