“Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing.” Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2017, pp. 122-130, ISBN 978-9941-13-586-6; ISSN 1987-5363. Print.


Цонева, Петя (2017) “Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing.” Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2017, pp. 122-130, ISBN 978-9941-13-586-6; ISSN 1987-5363. Print. Сборник Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Тбилиси, Грузия


 
  Статия
 
 Издадено
  18392
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/