Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing


Цонева, Петя (2017) Postcolonial Modernity in the Middle East. Literary Models of Border Crossing Сборник Modernism in Literature. Environment, Themes, Names. Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Тбилиси, Грузия


 
  Статия
 
 Издадено
  18392
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/