Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356


Велинов, Стефан (2008) Велинов, Стефан. За една специфична композиция, присъстваща в творчеството на тревненските майстори резбари //ТРЯВНА И ТРЕВНЕНЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ И КУЛТУРА: юбилеен сборник с доклади от научна конференция, посветена на 200-годишнината от облога за изработването на резбованите тавани в Даскаловата къща и 45-годишнината на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна/ Редактори Юлия Нинова и др. Том 1. – Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство-Трявна: Издателство „Славена”, 2008, (с. 22 – 41). ISSN 1313-6356 у нас


 
  Доклад
 дърворезба на тревненски майстори-резбари


Хуманитарни науки Теория на изкуствата

Humanities Theory of Arts

 Издадено
  18388
 Стефан Велинов

2. Цитиране в: Дойкин, Андреяна. ХУДОЖЕСТВЕНО НАСЛЕДСТВО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО В ХРАМ „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“ В ГР. ГАБРОВО: ДИСЕРТАЦИЯза присъждане на образователна и научна степен „доктор“. - ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА „ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА“, 2020, (с.198).

1. Захариев,Симеон. ИКОНОСТАСЪТ В ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ”В СВИЩОВ: Дисертацияза присъждане на образователна и научна степен „доктор”. - ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА „ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА”, (с.133)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/