Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново


Йорданова, Даниела (2016) Приложение на параметричен метод за оценка ефективността на финансовите средства в община Велико Търново Сп. Индустриален мениджмънт, 2016, бр. 2, изд. „Стопански факултет” при Технически университет, София, с.22-30. ISSN 1312-3793


 В статията са изследвани дейностите при бедствия, аварии и катастрофи (БАК) с цел изясняване ефективността на използваните финансови средства в община Велико Търново за периода 2008-2015 г. Извършено е проучване и анализ на разходите по икономически елементи за делегираните от държавата дейности. Предложен е параметричен метод за оценка на икономическата ефективност в общината. Показани са резултати от анализа на отделните финансови показатели. Приложеният метод дава възможност за повишаване ефективността при управление на финансовите средства както по отношение на случили се природни бедствия, така и за превенция и намаляване на рисковете.
  Статия
 параметричен метод, оценка ефективност, бюджет


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18374
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/