Metamorphosis and Identity Construction in Salman Rushdie's The Satanic Verses


Цонева, Петя (2008) Metamorphosis and Identity Construction in Salman Rushdie's The Satanic Verses University of Bucharest Review, Румъния


 
  Статия
 
 Издадено
  18353
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/