Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди


Цонева, Петя (2017) Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди Списание "Проглас", издание на ВТУ


 
  Статия
 
 Издадено
  18352
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/