“Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди”. Сп. „Проглас“, т.26, бр. 1, 2017, с. 26-32, ISSN: 2367-8585 (Web) ISSN: 0861-7902 (Print).[ERIH PLUS], [CEEOL],[ResearchBib], [DRJI], [WorldCat].


Цонева, Петя (2017) “Огледала и обърнати образи: постколониални аспекти на бездомността в два романа от Салман Рушди”. Сп. „Проглас“, т.26, бр. 1, 2017, с. 26-32, ISSN: 2367-8585 (Web) ISSN: 0861-7902 (Print).[ERIH PLUS], [CEEOL],[ResearchBib], [DRJI], [WorldCat]. Списание "Проглас", издание на ВТУ


 
  Статия
 
 Издадено
  18352
 Петя Цонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/