Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова)


Илиева, Мария (2002) Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. (в съавторство с Р. Йосифова) Велико Търново: Фабер, 2002. 230 с. ISBN 954–9541–33–9


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  18351
 Мария Илиева

1. Тодорова, Биляна. Стилистика на българския език. УИ "Неофит Рилски": Благоевград, 2014, с. 20, 146.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/